Kárlé

Text hesla

Kárlé, aj Kárlí, Kárlá — komplex skalných buddhistických svätýň a kláštorov pri meste Kárlí (v blízkosti mesta Lonavla) v štáte Maháraštra v Indii. V minulosti známe aj ako Valúraka Lena. Architektonický komplex 16 jaskynných svätýň a kláštorov vznikol v blízkosti významnej obchodnej cesty spájajúcej pobrežie Arabského mora s mestom Púna na Dekanskej plošine. Jednotlivé stavby boli vytesané do skál pohoria Bhor Ghát (súčasť Západného Ghátu) postupne vo 2 fázach: v 2. stor. pred n. l. – 2. stor. n. l. a v 5. – 10. stor.

Najvýznamnejšia je Veľká chrámová hala (čaitja) vybudovaná v 1. stor. pred n. l. – 1. stor. n. l., patriaca k najväčším a z umeleckého hľadiska k najhodnotnejším stavbám v Indii. Na konci haly, ktorá je rozdelená dvoma radmi pilierov na tri lode, sa nachádza stúpa pôvodne určená na uloženie posvätných relikvií. Strop hlavnej lode tvorí nepravá valená klenba v tvare konskej podkovy s husto vedľa seba položenými rebrami, piliere majú bohatú sochársku figurálnu výzdobu. Pred vstupom do haly sa nachádza krytá stĺpová predsieň zdobená sochami a reliéfmi a pôvodne aj nástennými maľbami s výjavmi z Buddhovho života (zachované len čiastočne).

Zverejnené v marci 2017.

Kárlé [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karle