kariéra

Text hesla

kariéra [fr.] —

1. vzostupná sociálna mobilita jednotlivca v spoločnosti alebo v profesii. Najčastejšie ide o úspešný postup jednotlivca k vyššiemu sociálnemu postaveniu, ktoré je spojené s vyššou prestížou, väčším podielom na moci a vyšším finančným príjmom. Úsilie jednotlivca tvrdo a bezohľadne dosiahnuť vyššie postavenie alebo popredné miesto v zamestnaní, v spoločenskom alebo v politickom živote sa označuje pojmom karierizmus;

2. profesijná dráha jednotlivca od jej začiatku až po daný okamih. Zahŕňa vzostup i zostup jednotlivca v profesii alebo v spoločnosti.

Zverejnené v marci 2017.

Kariéra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kariera