kargo kult

Text hesla

kargo kult, aj cargo kult, kargo — domorodé eschatologické a mesianistické hnutie rozšírené najmä v Melanézii, založené na myšlienke očakávania spásy, ktorú prinesú predkovia v podobe nákladu vymožeností a darov civilizácie (cargo = náklad, odtiaľ názov) a zmenia poriadok sveta v prospech domorodcov. Vzniklo okolo 1871 po kontaktoch Melanézanov so záp. civilizáciou a s jej materiálnym bohatstvom, ktoré sa stalo predmetom ich nábožnej úcty. Stúpenci kargo kultu sa pomocou magických praktík usilujú o návrat karga a prílev bohatstva (špeciálne hodnotných tovarov), ktoré si podľa nich neprávom prisvojili belosi. Od 2. svetovej vojny je kargo kult rozšírený najmä na súostroví Vanuatu a na ostrovoch Nová Kaledónia a Nová Guinea.

Zverejnené v marci 2017.

Kargo kult [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kargo-kult