Kärdla

Text hesla

Kärdla — prístavné mesto v Estónsku na severových. pobreží ostrova Hiiumaa, administratívne stredisko okresu Hiiumaa; 3,7 tis. obyvateľov (2012). Priemysel drevársky a textilný. Letisko, trajektové spojenie s mestom Haapsalu na pevnine.

Založené pravdepodobne na prelome 13. a 14. stor. švédskymi osadníkmi. Prvýkrát písomne doložené 1564 ako obec Kyartelba. R. 1810 pôvodní švédski obyvatelia obec opustili. Rozvoj Kärdly nastal 1830 v súvislosti s rozvojom textilného priemyslu, keď vznikli továrenské štvrte. R. 1849 tam bol vybudovaný prístav a 1863 kostol. R. 1721 – 1917 patrila Kärdla Rusku, 1918 sa stala súčasťou nezávislej Estónskej republiky. Od 1938 mesto, 1940 – 91 súčasť Estónskej SSR, od 1991 nezávislého Estónska. Počas 2. svet. vojny bola (1944) zničená fakticky celá infraštruktúra mesta, továreň i prístav. R. 1939 – 41 mesto opustili pobaltskí Nemci a 1943 zvyšok Švédov, bolo osídlené Estóncami a Rusmi.

Stavebné pamiatky: evanjelický kostol (1863), múzeum (1967). Asi 4 km juž. od Kärdly sa pod vrstvou sedimentov v horninách z obdobia ordoviku nachádza impaktný kráter (priemer približne 4 km) mladšieho veku.

Zverejnené v marci 2017.

Kärdla [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kardla