kardiochirurgia

Text hesla

kardiochirurgia [gr.] — nadstavbový odbor chirurgie, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou vrodených a získaných ochorení srdca chirurgickými metódami. Patria sem operácie srdcových chlopní, transplantácia srdca, cievna chirurgia a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kardiochirurgia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kardiochirurgia