kardinálska misa

Text hesla

kardinálska misa — habánska fajansová misa (→ habánska fajansa) v tvare kardinálskeho klobúka, t. j. s malým splošteným (preliačeným) dnom a so širokým rovným okrajom. Kardinálske misy sa zhotovovali v 17. stor. a im podobný tvar sa uplatnil aj v súdobom cinárstve.

Zverejnené v marci 2017.

Kardinálska misa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kardinalska-misa