Kardamómové vrchy

Text hesla

Kardamómové vrchy, aj Kardamonové vrchy, hindsky Kardamon, Elamalaj, Elamala, angl. Cardamom Hills — pohorie v Indii v juhozáp. časti polostrova Predná India v členských štátoch Kérala a Tamilnádu, juž. ukončenie pohoria Západný Ghát. Vzniklo počas alpínskej orogenézy a je budované prekambrickými horninami. Najvyšší vrch Mahendragiri, 1 654 m n. m.

Kardamómové vrchy sú porastené rovníkovými lesmi, na záp. svahoch vždyzelenými, na vých. svahoch opadavými lesmi zhadzujúcimi lístie v obdobiach sucha (s podielom tíkových stromov čiže tektóny veľkej a porastmi bambusu). Pestovanie čajovníka, kaučukovníka, kardamómu a kávovníka.

Zverejnené v marci 2017.

Kardamómové vrchy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kardamomove-vrchy-0