karcinotrón

Text hesla

karcinotrón [gr.] — druh mikrovlnnej elektrónky so spätnou väzbou a s elektronickým prelaďovaním využívajúci na vznik oscilácií interakciu priestorovej harmonickej zložky elektromagnetického poľa spomaľovacieho vedenia a elektrónového zväzku, ktorého postupná rýchlosť je približne rovnaká ako fázová rýchlosť spätnej priestorovej harmonickej zložky. Rozlišujú sa karcinotróny typu M a typu O.

V karcinotróne typu M (magnetrónové karcinotróny) sú elektrické a magnetické pole na seba kolmé. Pracujú s účinnosťou takmer 40 %, s možnosťou preladenia až o pol oktávy a s výkonom približne 500 W v neprerušovanom režime a stoviek W v impulznom režime. Na frekvenciách rádovo 10 GHz existujú tieto elektrónky s výkonom až desiatok kW a v impulznom režime až 100 kW. Používajú sa najmä v zariadeniach na rušenie rádiolokátorov. V karcinotróne typu O sa magnetické pole používa len na zaostrovanie elektrónového zväzku. Rýchlosť elektrónového zväzku, a tým aj frekvencia oscilátora sa menia zmenou napätia na poslednej elektróde elektrónového dela systému elektrónky. Nízkovýkonné elektrónky funkčne pokrývajú vlnové pásmo od 30 cm až do 1 mm s vysokofrekvenčným výkonom 10 – 100 mW a preladiteľnosťou v rámci jednej oktávy. Používajú sa v meracej a komunikačnej technike.

Zverejnené v marci 2017.

Karcinotrón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karcinotron