karboxylácia

Text hesla

karboxylácia [lat. + gr.] — chemická reakcia, pri ktorej sa do molekuly organickej zlúčeniny zavádza pomocou jednouhlíkových reaktantov (oxid uhličitý CO2, kyselina mravčia HCOOH ap.) karboxylová skupina COOH. Napr. Grignardove činidlá a niektoré iné organokovové zlúčeniny reagujú s CO2 za vzniku solí karboxylových kyselín, fenolát sodný reaguje s CO2 pri teplote 135 °C a vysokom tlaku v polohe orto za vzniku soli kyseliny salicylovej. Rozvetvené nasýtené uhľovodíky sa karboxylujú na terciárnom uhlíkovom atóme pôsobením kyseliny mravčej. Reakcie niektorých organických zlúčenín s oxidom uhoľnatým CO a vodou za vzniku kyselín majú významné priemyselné využitie (→ hydrokarboxylácia).

Zverejnené v marci 2017.

Karboxylácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karboxylacia