karbovanec

Popis ilustrácie

Karbovanec, 1918

Text hesla

karbovanec [ukr.] — základná menová jednotka používaná na území Ukrajiny v určitých obdobiach 20. stor. Názov pravdepodobne pochádza z názvu rubľovej mince s priečnymi ryhami (ukr. karb) namiesto kruhopisu, ktorá bola v obehu niekoľko desaťročí v 18. stor., alebo súvisí so spôsobom vysekávania zárezov (rýh) do drevenej palice alebo latky (ukr. karbuvaty), ktorý v minulosti slúžil na zápis dlhov.

Karbovanec sa 1917 stal menovou jednotkou Ukrajinskej ľudovej republiky, 1918 bola zavedená hrivna (význam 4; 1 hrivna = 0,5 karbovanca), ktorá sa však používala súčasne s karbovancom. Po vzniku Sovietskeho zväzu (1922) sa 1922 – 24 uskutočnila menová reforma, ktorá zaviedla sovietsky červonec; neskôr boli zavedené sovietske karbovance a sovietsky rubeľ. Počas 2. svetovej vojny vydávala Ukrajinská banka so sídlom v Rovne bankovky karbovance, ktoré obiehali výlučne na území obsadenom nacistickým Nemeckom (Ríšsky komisariát Ukrajina, nem. Reichskomissariat Ukraine). Po vyhlásení nezávislosti Ukrajiny 24. augusta 1991 bola zavedená dočasná mena karbovanec v podobe kupónov (kupón karbovanec), ktoré boli v obehu paralelne s ruskými rubľami. Keďže v dôsledku inflácie v porovnaní s rubľom strácali svoju hodnotu, Ukrajinská národná banka v septembri 1996 uskutočnila menovú reformu a karbovanec nahradila hrivnou (1 hrivna = 100 000 karbovancov).

Zverejnené v marci 2017.

Karbovanec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karbovanec