karborundový mlyn

Text hesla

karborundový mlyn — diskový mlyn na jemné spracovanie priemyselných surovín. Tvoria ho dva karborundové kotúče, z ktorých jeden je nepohyblivý (stator) a druhý (mlecí; rotor) horizontálne rotuje rýchlosťou 3 000 – 6 000 otáčok za minútu. Pracovný priestor tvorí medzera medzi kotúčmi, zmenou jej šírky sa mení kvalita výslednej hmoty. Karborundový mlyn sa používa na prípravu disperzií napr. pri výrobe náterív (→ dispergovanie).

Zverejnené v marci 2017.

Karborundový mlyn [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karborundovy-mlyn