karbochémia

Text hesla

karbochémia [lat. + gr.] — odvetvie chémie a chemickej technológie, ktoré sa zaoberá spracúvaním uhlia na rôzne tuhé, kvapalné a plynné produkty. Základné výrobné smery karbochémie sú karbonizácia uhlia, výroba syntézneho plynu a jeho ďalšie spracovanie na organické chemikálie alebo kvapalné palivá s využitím Fischerovej-Tropschovej syntézy, výroba karbidu vápenatého CaC2 a z neho výroba acetylénu, ako aj priame skvapalňovanie (hydrogenácia) uhlia.

Zverejnené v marci 2017.

Karbochémia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karbochemia