karavána

Text hesla

karavána [perzsky > tal.] —

1. väčšia skupina obchodníkov alebo pútnikov cestujúcich kvôli väčšej bezpečnosti spoločne. Obchodné alebo pútnické karavány (smerujúce najmä do Mekky) putovali riedko osídlenými oblasťami, výhody spoločného putovania spočívali v ľahšom prekonávaní zložitého terénu, ako aj v lepšej ochrane pred útokmi lúpežníkov. Pri preprave tovaru a osôb sa využívali rôzne zvieratá, v sev. Afrike a v Ázii najčastejšie ťavy, v iných oblastiach aj osly, kone, voly a mulice. Pri hlavných cestách, po ktorých karavány putovali, sa stavali karavanseraily určené na oddych cestujúcich. V súčasnosti sa karavány využívajú na prepravu najmä v ťažko dostupných oblastiach (púšte, horské oblasti);

2. v prenesenom význame akýkoľvek pohybujúci sa rad ľudí, dobytka alebo vozidiel, kolóna.

Zverejnené v marci 2017.

Karavána [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karavana