Karatau

Text hesla

Karatau, Qarataw — horské pásmo v južnej časti Kazachstanu, výbežok Ťanšanu; dĺžka okolo 420 km. Tiahne sa od severného chrbta Talaského Alataua v smere juhovýchod – severozápad a pokračuje medzi riekou Syrdarja a púšťou Mujunkum. Je budované väčšinou bridlicami, zlepencami, pieskovcami a vápencami. Priemerné výšky územia sú 1 000 – 1 500 m n. m., najvyšší vrch Mynžilgi má 2 176 m n. m. Karatau má ráz úzkej bralnej elevácie medzi rovinami, vrcholové časti majú stopy zarovnania, svahy sú pomerne príkre, miestami sú krasové javy. Pre územie je charakteristická stepná a xerofilná vegetácia.

V Karatau sú významné ložiská fosforitov a polymetalických rúd.

Zverejnené v marci 2017.

Karatau [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karatau