karát

Text hesla

karát [gr.], zn. k —

1. staršia jednotka rýdzosti zlata; 1 karát = 1/24 obsahu zlata v zliatine. Rýdze zlato je 24-karátové, 14-karátové zlato obsahuje 14 hmotnostných dielov zlata, zvyšok (do 24 dielov) je doplnený iným kovom, najčastejšie meďou. Počet karátov zliatiny možno vypočítať zo vzťahu \(X = 24 \frac{m_\mathrm{Au}}{m_\mathrm{celk}}\), kde \(m_\mathrm{Au}\) je hmotnosť zlata obsiahnutého v zliatine a \(m_{\mathrm{celk}}\) celková hmotnosť zliatiny;

2. metrický karát — jednotka hmotnosti používaná pri vážení drahých kameňov a perál; 1 metrický karát = 200 mg = 0,2 g = 2 · 10-4 kg. Metrický karát bol zavedený 1907 na štvrtej Generálnej konferencii pre váhy a miery, pôvodne bol stotožňovaný s hmotnosťou jedného usušeného semienka stromu rohovníka obyčajného (svätojánsky chlieb; predpokladalo sa, že všetky semienka majú rovnakú hmotnosť; grécky kération = semienko). Doteraz najväčší nájdený diamant mal hmotnosť 3 106 karátov (→ Cullinan).

Zverejnené v marci 2017.

Karát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karat