Karásek, Jozef

Text hesla

Karásek, Jozef, 25. 6. 1930 Nemšová, okres Trenčín – 9. 5. 1993 Bratislava — slovenský sociológ. Študoval na Filozoficko-historickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, kde do 1956 pôsobil, od 1956 pôsobil na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1965 – 86 vedúci Katedry sociológie). Reprezentoval marxistický prístup k budovaniu sociologickej teórie a metodológie. Jeho rané publikácie O spoločenskom bytí a spoločenskom vedomí (1961) a Výroba, veda, technika (1965) boli orientované na problematiku vedecko-technického rozvoja v ČSSR. Neskôr sa zaoberal metodologickými otázkami skúmania verejnej mienky, spolu s M. Katriakom a Petrom Ondrejčekom (*1909, †1996) aplikoval výskumnú metodiku vypracovanú v Gallupovom ústave v USA na podmienky Slovenska. V 70. a 80. rokoch 20. stor. spolupracoval s Výskumným ústavom kultúry v rámci Kabinetu sociológie a prognostiky kultúry. Cenným prínosom boli poznatky získané v oblasti výskumu kultúrnej úrovne a kultúrnych potrieb obyvateľstva Slovenska. Autor viacerých učebných textov a metodologických príručiek z oblasti sociológie. Spoluzakladateľ (1964) Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a jej dlhoročný podpredseda.

Zverejnené v marci 2017.

Karásek, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karasek-jozef