Karas, Dušan

Text hesla

Karas, Dušan, 5. 1. 1939 Žilina – 9. 6. 1979 Prešov — slovenský divadelný režisér. Po skončení štúdia divadelnej réžie na VŠMU v Bratislave (1962) pôsobil v činohre Divadla J. Záborského v Prešove, s ktorým bola spätá celá jeho profesionálna kariéra. Predstaviteľ moderného divadelného myslenia, do tvorby vniesol zmysel pre racionálnosť konania herca v danej situácii, prvky odstupu, ale i schopnosť poetizovať realitu. Naštudoval hry Pán Puntilla a jeho sluha Matti B. Brechta (1963), Hájnikova žena P. O. Hviezdoslava (1965), Dvaja J. Barča-Ivana (1968), ako aj Bitka pri Rozhanovciach (1972) a Felicián Sáh (1974), ktoré boli úspešnými modernými návratmi k dielu J. Záborského (v spolupráci s dramaturgom K. Horákom).

Zverejnené v marci 2017.

Karas, Dušan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karas-dusan