karas

Text hesla

karas [lat.], Carassius — rod z triedy lúčoplutvovce (Actinopterygii), rad kaprotvaré (Cypriniformes), čeľaď kaprovité. Str. veľké sladkovodné všežravé ryby vyskytujúce sa v teplejších stojatých alebo v mierne tečúcich vodách Ázie a Európy, dožívajúce sa maximálne 8 rokov. Majú vysoké krátke (20 – 30 cm) sploštené telo pokryté veľkými šupinami, dlhú vysokú chrbtovú plutvu, malé ústa bez fúzov, jednoradové pažerákové zuby a malé zúbky na poslednom tvrdom lúči chrbtovej a análnej plutvy.

Na Slovensku sa vyskytujú dva druhy: pôvodný, v súčasnosti však veľmi vzácny karas zlatistý (Carassius carassius, v starších zoologických systémoch karas obyčajný), ktorý má zreteľne vypuklú chrbtovú plutvu, ktorej posledný tvrdý lúč má 28 – 30 rovnako veľkých drobných zúbkov, a svetlú výstelku brušnej dutiny (veľmi zriedkavo sa kríži s kaprom, kríženec sa nazýva kaprokaras), a karas striebristý (Carassius auratus alebo Carassius gibelio), ktorý má mierne vykrojenú chrbtovú plutvu, ktorej posledný tvrdý lúč má 20 – 25 nerovnako veľkých zúbkov a čiernu škvrnitú výstelku brušnej dutiny. Karas sa rozmnožuje gynogeneticky, samice sa neresia so samcami iných kaprovitých druhov, ich potomstvo sú však opäť len samice. Divá forma karasa striebristého bola dovezená do Európy v 17. stor. z Číny, neskôr z nej boli výberom vhodných jedincov vyšľachtené rôzne tvarovo a farebne odlišné formy, tzv. zlaté rybky, ako aj ich závojnaté formy, ktoré sa chovajú v záhradných jazierkach, prípadne v akváriách.

Popis ilustrácie

Karas striebristý

Zverejnené v marci 2017.

Karas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karas