Karaosmanoğlu, Yakup Kadri

Text hesla

Karaosmanoğlu [-ólu], Yakup Kadri, 27. 3. 1889 Káhira – 13. 12. 1974 Ankara — turecký spisovateľ, novinár, politik a diplomat. Študoval na francúzskej katolíckej škole v Alexandrii, potom na vojenskej akadémii a právnickej fakulte v Istanbule. Prvé diela začal publikovať v časopisoch asi okolo 1909 a zároveň sa pripojil k literárnej skupine Fecr-i Âtí (Úsvit budúcnosti). Podporoval národnooslobodzovací boj v Anatólii, na pozvanie Mustafu Kemala (Atatürka) prišiel 1921 do Ankary a stal sa jedným z jeho najvernejších stúpencov. Po vzniku Tureckej republiky (1923) pôsobil s prestávkami až do 1965 ako poslanec tureckého parlamentu. R. 1932 – 34 spoluvydavateľ revolučného, socialisticky zameraného časopisu Kadro (Káder), ktorý obhajoval myšlienky kemalistickej revolúce. Pre politické nezhody s niektorými protiľavicovými kemalistami odišiel do diplomatických služieb, 1934 – 54 veľvyslanec v Tirane, Prahe, Haagu, Berne a Teheráne.

Najvýznamnejší turecký prozaik 20. stor., jeho realistické, štylisticky prepracované romány zachytávajú premeny tureckej spoločnosti od čias neskorej Osmanskej ríše do 2. polovice 20. stor. K najvýznamnejším patria Dom na prenájom (Kiralık Konak, 1922), v ktorom zobrazil rozpad Osmanskej ríše, Šejch Nur Baba (Nur Baba, 1922; slov. Derviš a dáma, 1989), v ktorom parodoval pomery v dervišskom kláštore, Sodoma a Gomora (Sodom ve Gomore, 1928), v ktorom ostro kritizoval okupáciu Istanbulu západnými vojskami, Prišelec (Yaban, 1932), v ktorom zachytil dramatický osud istanbulského intelektuála v tureckej dedine, a Panoráma I, II (Panorama I, II, 1953 – 54), v ktorom podal kritický prierez tureckou spoločnosťou od vzniku Tureckej republiky.

Zverejnené v marci 2017.

Karaosmanoğlu, Yakup Kadri [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karaosmanoglu-yakup-kadri