karaoke

Text hesla

karaoke [jap.] — forma interaktívnej zábavy, pri ktorej amatérsky spevák spieva do mikrofónu populárnu pieseň za súčasného premietania videoklipu s reprodukovanou hudbou bez pôvodného spevu (jap. kara = prázdny, óke alebo ókesutora = orchester; odtiaľ názov). Text piesne sa objavuje na obrazovke vždy v aktuálnom úseku, ktorý spevák práve spieva. Karaoke je obyčajne súčasťou spoločenských podujatí, rôznych mediálne prezentovaných speváckych šou a súťaží. Za pôvodcu karaoke je považovaný japonský hudobník a podnikateľ Daisuke Inoue (*1940), ktorý 1971 skonštruoval prvý elektronický systém karaoke. V priebehu 80. rokov 20. stor. sa karaoke rozšírilo z Japonska do južnej a juhovýchodnej Ázie a neskôr sa stalo populárne na celom svete.

Zverejnené v marci 2017.

Karaoke [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karaoke