karambol

Text hesla

karambol [indoárijské jazyky > port. > fr.] —

1. hovorovo náraz, zrážka napr. vozidiel;

2. pri biliarde a biliardových hrách kontakt (dotyk) tágom odrazenej gule so zvyšnými guľami na stole (→ biliard, karambolový biliard); dosiahnutý karambol má hodnotu 1 bodu.

Zverejnené v marci 2017.

Karambol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karambol