Karamaj

Text hesla

Karamaj, Karamay, Qaramay, čín. Kche-la-ma-i, Kelamayi — mesto v severozáp. Číne na severe autonómnej oblasti Sin-ťiang v záp. časti Džungárskej panvy; 232-tis. obyvateľov (2012), so svojím širším okolím predstavuje mesto na úrovni prefektúry, okolo 290-tis. obyvateľov. Stredisko ťažby a rafinácie ropy. Väčšinu obyvateľov (75 %) tvoria Chanovia, okrem nich tam žijú aj Ujguri, Kazachovia, Mongoli a Chuejovia. Letisko. Ropovod.

Zverejnené v marci 2017.

Karamaj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karamaj