karáma

Text hesla

karáma [arab.] — v islame termín označujúci milosť, resp. charizmatický dar alebo schopnosť robiť zázraky (resp. činy pod. zázrakom), čo prináleží najmä prorokom. Pre moslimov je karáma prejavom Božej priazne a požehnania.

Zverejnené v marci 2017.

Karáma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karama