Karaginský ostrov

Text hesla

Karaginský ostrov, rus. ostrov Karaginskij — ostrov v Karaginskom zálive Beringovho mora pri severových. pobreží polostrova Kamčatka, od ktorého je oddelený Litčianskym prielivom; patrí Rusku, administratívne predstavuje súčasť Kamčatského kraja; dĺžka 101 km, maximálna šírka 27 km, rozloha 2 404 km2, trvalo neobývaný.

Záp. brehy sú nízke, vých. vrchovité, stredom ostrova sa tiahne horský chrbát, maximálna výška 912 m n. m. Chladné podnebie, nepretržitá snehová pokrývka trvá 7 mesiacov, priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca februára −11,0 °C, priemerná teplota najteplejšieho mesiaca júla 11,8 °C. Prevažne tundrová vegetácia, v blízkosti ostrova výskyt veľrýb.

Zverejnené v marci 2017.

Karaginský ostrov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karaginsky-ostrov