karafa

Popis ilustrácie

Karafa vyrobená v Katarínskej Hute, brúsené sklo, začiatok 20. stor., Historické múzeum SNM, Bratislava

Text hesla

karafa [arab. > tal. > fr.] — sklená nádoba na tekutiny, zväčša na vodu a víno. Má pretiahnutý valcovitý tvar, býva ukončená vysokým zúženým hrdlom a sklenou zátkou (obvykle zabrúsenou), spravidla má obsah 1 liter. Popri čisto úžitkových typoch sa zhotovovali aj bohato zdobené karafy predovšetkým z brúseného, často krištáľového skla. V období 1830 – 1930 boli obľúbené karafy so striebornou alebo s postriebrenou montážou.

Zverejnené v marci 2017.

Karafa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karafa