Karadž

Text hesla

Karadž, Karaj — mesto v sev. Iráne v provincii (ostáne) Teherán na juž. úpätí pohoria Elborz záp. od Teheránu; 1,658 mil. obyvateľov (2012). Priemysel potravinársky (cukrovarnícky a i.), chemický, kovoobrábací. Stredisko remesiel a obchodu. Cestný uzol. Rekreačné stredisko. Severových. od mesta na rieke Karadž (ústi do jazera Darjačaje-namak) hydroenergetický uzol s priehradami, hydroelektrárňami a i. objektmi zabezpečujúcimi vodou hlavné mesto Teherán. V blízkosti ťažba rúd železa.

Zverejnené v marci 2017.

Karadž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karadz