Kára, Ľubor

Text hesla

Kára, Ľubor, 10. 4. 1927 Praha – 25. 4. 1994 Bratislava — slovenský výtvarný kritik a kurátor výstav, manžel O. Bartošíkovej. R. 1946 – 51 študoval dejiny umenia na Karlovej univerzite v Prahe u A. Matějčeka. R. 1957 – 71 šéfredaktor časopisu Výtvarný život.

Zaoberal sa súčasným výtvarným umením a európskou i slovenskou avantgardou. Venoval sa aj koncepčnej príprave výstav súdobého výtvarného umenia na Slovensku i v zahraničí. Na prelome 60. a 70. rokov 20. stor. kurátorsky pripravil niekoľko legendárnych výstav súdobého umenia (Danuvius ’68, Bratislava 1968; Socha piešťanských parkov 1969, Piešťany 1969; Polymúzický priestor I. Socha – objekt – svetlo – hudba, Piešťany 1970), na ktorých priekopníckym spôsobom prezentoval tvorbu významných svetových i mladých slovenských umelcov. Aktívne sa zúčastňoval súdobého výtvarného diania v Československu, dlhoročný člen Medzinárodnej asociácie výtvarných kritikov AICA.

V období normalizácie mu bolo znemožnené publikovať a venovať sa odbornej činnosti. Kára publikoval množstvo článkov o súdobom slovenskom, českom i svetovom umení. Okrem maľby a sochárstva sa zaoberal aj fotografiou, scénografiou, umeleckými remeslami a tvorbou pre architektúru. Autor viacerých monografií (Ladislav Guderna, 1960; Peter Matejka, 1963; Rudolf Uher, 1960; a i.) i výstavných katalógov.

Zverejnené v marci 2017.

Kára, Ľubor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kara-lubor