Kapuvár

Text hesla

Kapuvár — mesto v severozáp. Maďarsku v župe Győr-Moson-Sopron v Malej dunajskej kotline v blízkosti hranice s Rakúskom; 11-tis. obyvateľov (2011). Potravinársky priemysel (najmä mäsový). Termálne kúpele.

Mesto vzniklo pravdepodobne v okolí pevnosti z 11. stor., písomne doložené 1162 ako Capuu. Pohraničné centrum na záp. hranici, tzv. brána do krajiny (maď. kapu = brána, odtiaľ názov). Pôvodne patrilo kráľovi, od 1350 Kanizsaiovcom, od 1532 Nádašdiovcom a od 1681 Esterháziovcom. Od 1558 trhové mestečko, 1594 nakrátko obsadené Turkami. Počas povstania Františka II. Rákociho bola pevnosť deštruovaná kurucmi (1709), v pol. 18. stor. bol na jej mieste postavený Esterháziho kaštieľ. V 2. pol. 19. stor. nastal ekonomický rozvoj Kapuváru. Od 1969 mesto.

Stavebné pamiatky: klasicistický Kostol sv. Anny (19. stor.), barokový kaštieľ Esterháziovcov (1750, rekonštruovaný v pol. 20. stor.), v ktorom sídli Múzeum regiónu Ráby (Rábaközi Múzeum).

Zverejnené v marci 2017.

Kapuvár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapuvar