kapucňovka

Text hesla

kapucňovka [lat.], Galerina — rod z kmeňa bazídiové huby (Basidiomycota), trieda Agaricomycetes, čeľaď pavučinovcovité. Majú drobné okrovohnedé alebo hrdzavohnedé plodnice zložené zvyčajne z vypuklého klobúka s priemerom 3 – 50 mm so zaoblenými lupeňmi a z 50 – 150 mm dlhého tenkého hlúbika, ktorý je zvyčajne bez plachtičky (velum), mandľovité alebo elipsovité, na povrchu drsné alebo zreteľne bradavičnaté výtrusy (zvyčajne bez klíčneho otvoru) a hrdzavohnedý výtrusný prach; vo výtrusorodej vrstve sú fľaškovité alebo hlavičkovité cystidy.

Patria sem zvyčajne saprofytické, zriedkavo parazitické druhy rastúce jednotlivo alebo v menších trsoch zvyčajne na zemi v tráve, machu a na dreve. V Európe sa vyskytuje okolo 50, na Slovensku asi 20 druhov, napr. na rašelinníku parazitujúca kapucňovka močiarna (Galerina paludosa) s bledookrovým klobúkom s priemerom 10 – 28 mm a s dlhým hlúbikom pokrytým aj v dospelosti bielymi vláknami plachtičky, v machu rastúca kapucňovka machová (Galerina hypnorum) s klobúkom s priemerom 5 – 15 mm, na zvyškoch dreva rastúca kapucňovka hnedohlúbiková (Galerina badipes) s klobúkom s priemerom 5 – 30 mm a so zreteľnou plachtičkou pri prsteni hlúbika a na dreve ihličnanov rastúca smrteľne jedovatá kapucňovka okrovohnedastá (Galerina marginata) s klobúkom s priemerom 10 – 40 mm.

Zverejnené v marci 2017.

Kapucňovka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapucnovka