Kapuas

Text hesla

Kapuas — rieka v Indonézii na ostrove Kalimantan, pravostranný prítok rieky Barito; dĺžka okolo 600 km. Splavná 420 km od ústia.

Zverejnené v marci 2017.

Kapuas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapuas