kaptorga

Text hesla

kaptorga [turkické jazyky > rus.] — malá, najčastejšie strieborná ozdobná závesná schránka na uchovávanie rôznych magických predmetov (vlasy, chlpy, vosk) slúžiacich na ochranu proti chorobám a nešťastiu, vonných látok a niekedy aj ostatkov svätých; druh amuletu. Obľúbená bola v ranom stredoveku, nosila sa zavesená na krku. Kaptorgy známe z nálezov z územia Slovenska pochádzajú z 9. – 1. pol. 10. stor.

Zverejnené v marci 2017.

Kaptorga [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaptorga