kaptívna poisťovňa

Text hesla

kaptívna poisťovňa — druh komerčnej poisťovne vo vlastníctve finančnej alebo nefinančnej inštitúcie, ktorá poisťuje výhradne riziká tejto inštitúcie alebo jej skupiny.

Zverejnené v marci 2017.

Kaptívna poisťovňa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaptivna-poistovna