Kapteynove prúdy

Text hesla

Kapteynove prúdy [-tej-] — dva hviezdne prúdy v okolí Slnka, v ktorých sa hviezdy prevažne pohybujú vo dvoch hlavných smeroch (t. j. k dvom vertexom). Hviezdy v jednom prúde smerujú do súhvezdia Orióna a v druhom prúde do súhvezdia Páva. Objavil ich 1904 J. C. Kapteyn pri štúdiu vlastných pohybov hviezd, pričom dospel k záveru, že hviezdy sa prevažne pohybujú v galaktickej rovine usporiadane vo dvoch prúdoch, z ktorých jeden smeruje do centra Galaxie a druhý od neho, teda smerujú proti sebe. V súčasnosti sa Kapteynove prúdy pokladajú za dôsledok rotácie Galaxie, v dôsledku ktorej sú eliptické dráhy hviezd pretiahnuté smerom od centra Galaxie, ktoré tvorí jedno ohnisko ich dráh.

Zverejnené v marci 2017.

Kapteynove prúdy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapteynove-prudy