Kapteynova hviezda

Text hesla

Kapteynova hviezda [-tej-], Lietajúca hviezda — červený trpaslík zdanlivej hviezdnej veľkosti 9m patriaci do spektrálneho typu M1V, vzdialený od Zeme 3,92 pc. Nachádza sa v súhvezdí Maliara. Retrográdne obieha okolo stredu Galaxie, je najbližšou známou hviezdou, ktorá je súčasťou hala Galaxie. Má veľmi veľký vlastný pohyb – viac než 8 oblúkových sekúnd za rok, pričom sa od Zeme vzďaľuje rýchlosťou 245 km/s. V čase objavu (1897) bola Kapteynova hviezda hviezdou s najväčším relatívnym pohybom, neskôr ju prekonala iba Barnardova hviezda. Chemické zloženie Kapteynovej hviezdy naznačuje, že pôvodne tvorila súčasť guľovej hviezdokopy Omega Centauri. Nazvaná podľa objaviteľa, holandského astronóma J. C. Kapteyna.

Zverejnené v marci 2017.

Kapteynova hviezda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapteynova-hviezda