Kapteynov vesmír

Text hesla

Kapteynov vesmír [-tej-] — model Galaxie, ktorý 1921 navrhol J. C. Kapteyn na základe určených zdanlivých jasností, stredných paraláx, vlastných pohybov a funkcie svietivosti hviezd. V Kapteynovom vesmíre má Galaxia priemer asi 40-tis. svetelných rokov (viac než 12-tis. pc), pričom Slnko je umiestnené relatívne blízko jej centra (okolo 2-tis. svetelných rokov; 600 pc), kde je najvyššia priestorová hustota hviezd (45 hviezd na 1 000 pc3). Súčasný model Galaxie je veľmi odlišný od Kapteynovho modelu, ktorý má už len historický význam, pretože nezahŕňa rozhodujúce faktory potvrdené neskôr, a to rotáciu Galaxie a medzihviezdnu absorpciu.

Zverejnené v marci 2017.

Kapteynov vesmír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapteynov-vesmir