kaprovce

Popis ilustrácie

Kaprovec obyčajný (pohľad odspodu)

Text hesla

kaprovce, Branchiura — podtrieda z kmeňa článkonožce (Arthropoda), podkmeň kôrovce (Branchiata, Crustacea), trieda čeľusťonôžky (Maxillopoda). Ektoparazity rýb, zriedkavejšie obojživelníkov, žijúce v sladkých alebo v slaných vodách na celom svete. Ich dorzoventrálne (od chrbtovej steny smerom k brušnej stene) sploštené, 5 – 13 mm dlhé, oválnym priesvitným štítom kryté telo je zložené z hlavohrude (hlava zrastená s prvým hrudným článkom), z troch voľných hrudných článkov a z bruška zakončeného tzv. lístkovou plutvičkou. Na hlave majú jeden pár pohyblivých zložených očí, dva páry krátkych jednovetvových tykadiel (prvý pár s hákmi slúži na prichytávanie sa k telu hostiteľa), jeden pár hryzadiel premenených na bodec, ktorým prebodávajú pokožku hostiteľa, a dva páry čeľustí (prvý pár má pri rode Dolops na konci hák, pri rode kaprovec je pretvorený na dve prísavky), na hrudných článkoch štyri páry dvojvetvových plávacích nôh. Tráviaca sústava kaprovcov sa skladá z ústnej dutiny, z hltana, zo žalúdka, z čreva a z análneho otvoru na konci bruška. Dýchajú celým povrchom tela. Sú oddeleného pohlavia, z oplodnených vajíčok sa liahnu larvy, ktoré sú podobné dospelým jedincom a hneď po vyliahnutí sa prichytávajú na telo hostiteľa.

Patria sem rody kaprovec (Argulus), Binoculus, Dipteropeltis, Dolops, Huargulus a Chonopeltis približne so 173 druhmi. Do rodu kaprovec patrí okolo 50 druhov, v Európe sa vyskytujú 3: kaprovec obyčajný (Argulus foliaceus), Argulus pellucidus, Argulus coregoni.

Zverejnené v marci 2017.

Kaprovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaprovce