Kaprikornidy

Text hesla

Kaprikornidy, alfa Kaprikornidy — meteorický roj. Jeho materské teleso nie je jednoznačne určené. Možnými materskými telesami sú periodické kométy 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková alebo 169P/NEAT. Kaprikornidy sa pohybujú na dráhe s obežnou dobou 3,84 roka, ich radiant leží v blízkosti hviezdy alfa v súhvezdí Kozorožca (Capricornus). Patria k pomalým rojom s geocentrickou rýchlosťou len 23 km/s. Roj je činný od 15. júla do 21. augusta s maximom aktivity 30. júla. V maxime aktivity možno uvidieť 10 meteorov za hodinu, pričom percento jasných meteorov je v porovnaní s inými rojmi nadpriemerné.

Zverejnené v marci 2017.

Kaprikornidy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaprikornidy