Kappov puč

Text hesla

Kappov puč — pokus o monarchistický vojenský prevrat v Nemecku 13. – 17. 3. 1920. Cieľom skupiny monarchistických dôstojníkov nemeckej armády (Reichswehr) na čele s Wolfgangom Kappom (*1858, †1922) a ultrapravicových politikov podporovaných z najvyšších hospodársko-politických kruhov bolo zvrhnúť Weimarskú republiku. Bezprostredným podnetom bol príkaz na rozpustenie dvoch brigád freikorpsov vydaný Spojeneckou kontrolnou komisiou na základe odzbrojovacích opatrení diktovaných Versailleskou mierovou zmluvou. Námorná brigáda kapitána Hermanna Ehrhardta (*1881, †1971) na podnet generála Waltera von Lüttwitz (*1859, †1942), veliteľa nemeckých vojsk v Berlíne a okolí, obsadila 13. 3. 1920 vládnu štvrť v Berlíne. Prezident F. Ebert a vláda G. A. Bauera ušli do Drážďan a potom do Stuttgartu. Na čelo ríšskej vlády bol s podporou generála E. Ludendorffa dosadený W. Kapp. Puč však nebol dostatočne pripravený ani finančne zabezpečený a Kappa podporil len úzky kruh Národného zjednotenia (Nationale Vereinigung; pravicová protirepubliková organizácia). Reichswehr zachoval neutralitu, čo Lüttwitzovi znemožnilo vojensky ovládnuť zvyšné Nemecko. Dovtedajšiu Bauerovu vládu podporili odbory, ku ktorým sa pripojili ďalšie organizácie i politické strany (vyhláseného generálneho štrajku sa zúčastnilo asi 12 mil. osôb). Vodcovia neúspešného prevratu boli donútení rezignovať. W. Kapp sa funkcie kancelára vzdal už 17. 3. 1920 a ušiel do Švédska, v ten istý deň rezignoval aj generál Lüttwitz a odišiel do Maďarska. Ehrhardtova armáda sa nechala odzbrojiť a do Berlína sa vrátila legitímna Bauerova vláda.

Zverejnené v marci 2017.

Kappov puč [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kappov-puc