kapotáž

Text hesla

kapotáž [fr.] —

1. súbor ochranných krytov vzpier, podvozka, motora a i. vystupujúcich častí automobilu, lietadla ap. prispôsobený požiadavkám aerodynamiky (kryty svojím aerodynamickým tvarom znižujú aerodynamický odpor krytých častí);

2. karoséria motocykla aerodynamického tvaru ochraňujúca vodiča i motocykel spredu, prípadne i zospodu.

Zverejnené v marci 2017.

Kapotáž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapotaz