kapota

Text hesla

kapota [fr.] —

1. otvárateľný a odnímateľný ochranný kryt motorov automobilov, traktorov (súčasť karosérie vozidla) a lietadiel. Býva otvárateľný spredu alebo zboku;

2. odnímateľná časť nadstavby železničného koľajového vozidla tvoriaca priestor na trakčné a pomocné zariadenia umiestnené pred alebo za kabínou rušňovodiča.

Zverejnené v marci 2017.

Kapota [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapota