Kapolka, Belo

Text hesla

Kapolka, Belo, vlastným menom Vojtech Kapolka, 22. 4. 1935 Hostie, okres Zlaté Moravce – 18. 4. 1994 turistické stredisko Hrebienok, Vysoké Tatry — slovenský spisovateľ a publicista. Vystriedal viacero zamestnaní, od 1958 pracoval vo Vysokých Tatrách najskôr ako nosič tovaru, potom chatár na Chate pod Rysmi, Zbojníckej chate (1969 – 73) a Téryho chate (1973 – 94); tragicky zahynul na Hrebienku.

Vo svojich prózach zobrazil svojrázne vysokohorské prostredie (kniha poviedok Kanadské smreky, 1967) i vzťah človeka k prírode (kniha poviedok Chodníky bez značiek, 1974), zaoberal sa aj témami domova (kniha poviedok Strecha, 1968), vzťahu rodičov a detí (novela Sivá hmla kryje sýteho sysľa, 1978), ako aj životom detí vo vysokohorskom prostredí (próza pre deti Mesiac nad Prostredným hrotom, 1984; sfilmovaná ako televízny seriál Chlapec a pes, 1989, réžia Ľubomír Fifik). Posmrtne vyšiel výber z Kapolkových esejí a úvah pod názvom Kapolkov chodník. Pocta Belovi (1995, zostavili D. Machala a D. Mikolaj).

Zverejnené v marci 2017.

Kapolka, Belo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapolka-belo