Kaplán, Peter

Text hesla

Kaplán, Peter, 26. 6. 1956 Martin — slovenský biochemik. Od 1980 pôsobí v Ústave lekárskej biochémie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine; 2011 profesor. Zaoberá sa výskumom účinkov starnutia na srdce, výskumom ischemicko-reperfúzneho poškodenia srdca i vplyvu voľných radikálov na membrány mozgu a srdca. Autor monografie Kardiovaskulárne ochorenia a voľné radikály (2010) a vysokoškolskej učebnice Lekárska chémia (Medical Chemistry, 2008), autor a spoluautor vyše 90 odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Člen viacerých vedeckých spoločností, nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kaplán, Peter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaplan-peter