kapitálový vklad

Text hesla

kapitálový vklad, uloženie kapitálu — minimálna výška kapitálu zaručujúca očakávaný výnos a podmienená spôsobom uplatnenia kapitálu. Určujúcimi faktormi sú potrebné technológie, situácia na trhu (konkurencia, ceny, vzdialenosti), optimálny rozsah podniku so zreteľom na rentabilitu ap.

Zverejnené v marci 2017.

Kapitálový vklad [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapitalovy-vklad