kapitálový trh

Text hesla

kapitálový trh, trh kapitálu, angl. capital market — právno-politicky determinovaný a inštitucionalizovaný ekonomický podnikateľský priestor určený ako jedna z organizovaných súčastí finančného trhu na obchodovanie so všetkými druhmi strednodobých a dlhodobých peňažných prostriedkov (kapitálu); trh strednodobého alebo dlhodobého kapitálu (→ finančný trh).

Zverejnené v marci 2017.

Kapitálový trh [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapitalovy-trh