kapitálový koeficient

Text hesla

kapitálový koeficient — vzťah medzi množstvom kapitálu vynaloženým na výrobu a objemom získanej produkcie. Meria sa ako pomer fixného kapitálu a získanej produkcie v hodnotovom vyjadrení, t. j. koľko jednotiek kapitálu sa musí investovať na získanie jednej jednotky produkcie.

Zverejnené v marci 2017.

Kapitálový koeficient [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapitalovy-koeficient