kapitálovo náročná ekonomika

Text hesla

kapitálovo náročná ekonomika — ekonomika využívajúca pri výrobe vysoký podiel kapitálu. Kapitálová náročnosť sa zvyšuje vtedy, ak sa v kombinácii výrobných faktorov zvyšuje podiel kapitálu a relatívne klesá podiel práce. Zvyčajne sa vyjadruje kapitálovým koeficientom.

Zverejnené v marci 2017.

Kapitálovo náročná ekonomika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapitalovo-narocna-ekonomika