kapitálová náročnosť

Text hesla

kapitálová náročnosť — množstvo kapitálu vo vzťahu k iným výrobným faktorom, najmä k práci. Možno ho vyjadriť pomerom množstva kapitálu k množstvu práce.

Zverejnené v marci 2017.

Kapitálová náročnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapitalova-narocnost