kapilícium

Text hesla

kapilícium [lat.], capillitium

1. vlasatá časť hlavy;

2. hrubostenné sterilné hýfy ležiace medzi výtrusmi v plodniciach bruchatiek a slizoviek.

Zverejnené v marci 2017.

Kapilícium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapilicium