kapilárne elektroseparačné metódy

Text hesla

kapilárne elektroseparačné metódy — súborný názov metód separácie látok založených na elektromigrácii (pohybe iónov alebo iných nabitých častíc v elektricky vodivom prostredí pôsobením elektrického poľa; → elektroforéza), uskutočňujúcich sa v kapilárach. Patria k nim kapilárna izoelektrická fokusácia, kapilárna izotachoforéza, kapilárna zónová elektroforéza a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kapilárne elektroseparačné metódy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapilarne-elektroseparacne-metody