kapčiarka

Text hesla

kapčiarka, Dasypoda — rod z triedy hmyz (Insecta), rad blanokrídlovce (Hymenoptera), čeľaď melitovité. Hmyz vyskytujúci sa na piesčitých trávnatých pôdach Európy a Ázie. Samičky majú na holeniach a chodidlách zadných (zberacích) nôh dlhé husté chĺpky, takzvané zberné kefky; peľ zmiešaný s nektárom tvorí hlavnú zložku potravy lariev. Patrí sem okolo 40 druhov, najrozšírenejším druhom je aj na Slovensku žijúca 12 – 15 mm dlhá kapčiarka chrastavcová (Dasypoda hirtipes), ktorá v piesčitej pôde vyhrabáva pre svoje potomstvo (larvy) hniezdne chodbičky (hlavná chodba je dlhá až 60 cm). Zvyčajne sadá na kvety čakanky alebo iných rastlín z čeľade astrovité; lieta od júla do októbra.

Text hesla

kapčiarka, Dasypoda — rod z triedy hmyz (Insecta), rad blanokrídlovce (Hymenoptera), čeľaď melitovité. Hmyz vyskytujúci sa na piesčitých trávnatých pôdach Európy a Ázie. Samičky majú na holeniach a chodidlách zadných (zberacích) nôh dlhé husté chĺpky, takzvané zberné kefky; peľ zmiešaný s nektárom tvorí hlavnú zložku potravy lariev. Patrí sem okolo 40 druhov, najrozšírenejším druhom je aj na Slovensku žijúca 12 – 15 mm dlhá kapčiarka chrastavcová (Dasypoda hirtipes), ktorá v piesčitej pôde vyhrabáva pre svoje potomstvo (larvy) hniezdne chodbičky (hlavná chodba je dlhá až 60 cm). Zvyčajne sadá na kvety čakanky alebo iných rastlín z čeľade astrovité; lieta od júla do októbra.

Zverejnené v marci 2017.

Kapčiarka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapciarka